Таджикистан

Ҳушдори Маркази исломшиносӣ: Гургон дар пӯстини гӯсфанд

Шунидам гӯсфандеро бузурге
Раҳонид аз даҳону дасти гурге.
Шабонгаҳ корд дар ҳалқаш бимолид,
Равони гӯспанд аз вай бинолид:
Ки аз чанголи гургам даррабудӣ,
Чу дидам оқибат худ гург будӣ.
(Саъдӣ)

Страницы